Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10

with 15 komentarzy

Zapraszam po praktyczną instrukcję, jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10. Skupimy się oczywiście na części, którą wypełnia pracownik służby BHP.

Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10 - widok formularza OL-10

Wstęp

Bywa, że na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracownik traci zdolność do pracy. Wówczas ma prawo ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek i dołączyć do niego następujące załączniki:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc
  przed datą złożenia wniosku (chodzi o formularz OL-9),
 • wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (czyli formularz OL-10),
 • dokumentację medyczną i rentową oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, a w szczególności dokumenty, o których mowa w § 5 [1]*, kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

* – na przykład decyzję organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzenia choroby zawodowej.

OL-10 – co to za dokument?

OL-10 to formularz wywiadu zawodowego. Oprócz podstawowych danych dotyczących pracownika, informacji o wykształceniu i ostatnio wykonywanej pracy, wymaga też podania szeregu informacji dotyczących rodzaju i warunków pracy. Ponadto w dokumencie tym znajduje się miejsce na pieczęć i podpis pracownika służby BHP. Poświadczamy więc osobiście podane informacje. Druk formularza można pobrać TUTAJ.

Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10

Dział HR (kadry) wypełnia następujące informacje:

 • dane pracownika,
 • wykształcenie pracownika,
 • ostatnio wykonywana praca
 • datę badania wstępnego,
 • datę ostatniego badania okresowego i okres ważności badania okresowego.

 

Pozostałe części, czyli:

 • ogólna charakterystyka pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku oraz
 • warunki pracy

wypełnia pracownik służby BHP, osoba wykonująca zadania tej służby lub specjalista z zewnątrz.

Sekcja „Ogólna charakterystyka pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku”

Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10 - ogólna charakterystyka pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku

Pierwszy punkt wymaga określenia, czy wykonywana praca ma przewagę wysiłku umysłowego czy fizycznego. Zaznaczamy tutaj tylko jedną kratkę w zależności od tego, który rodzaj pracy przeważa.

W drugim punkcie możemy zaznaczyć kilka możliwości, jednak nie powinny one się wykluczać. Wybieramy zatem:

 • pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę siedzącą lub przeważnie siedzącą (lub nie zaznaczamy żadnej z tych opcji, jeżeli pracownik wykonuje pracę fizyczną),
 • pracę bardzo ciężką / ciężką / średnio-ciężką lub lekką. Wyboru dokonujemy na podstawie oceny. Możemy się posiłkować wynikami wydatku energetycznego, jeśli takimi dysponujemy, albo oceną ryzyka zawodowego.

Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10 - praca wymagająca różnych sprawności

W trzecim punkcie możemy zaznaczyć wiele opcji, w zależności od rzeczywiście wykonywanych czynności, czyli praca wymagająca:

 • sprawności obu rąk – ten punkt zaznacza się niemal zawsze, bo zdecydowana większość rodzajów pracy wymaga użycia obu rąk, np.: obsługa maszyn, praca na taśmie, pakowanie, obsługa urządzeń transportu bliskiego itd.;
 • dłuższego stania – zaznaczany w przypadku pracowników wykonujących prace fizyczne; w przypadku pracowników wykonujących prace na siedząco, pomijamy.
 • chodzenia – ten punkt można pominąć właściwie tylko dla pracowników administracyjno- biurowych, którzy wykonują pracę głównie przy komputerze i w zasadzie nie muszą się poruszać, aby móc wykonać pracę;
 • wymuszonej pozycji – zaznacz, jeśli pracownik pracuje w nienaturalnej, wymuszonej pozycji ciała, np. w pochyleniu lub skręconym tułowiu.
 • schylania się – jeśli pracownicy coś podnoszą lub odstawiają w toku swojej pracy, zaznacz tę kratkę;
 • podnoszenia, noszenia ciężarów – jeżeli pracownicy podnoszą jakieś przedmioty, ładunki, wytwarzane elementy, których waga ma znaczenie dla ich zdrowia, to ten punkt należy zaznaczyć (niestety w przepisach nie ma definicji słowa „ciężar”, więc trudno określić, jaka to będzie konkretnie waga. Trzeba to ocenić indywidualnie. Jeśli pracownik przenosi elementy o niskiej masie, można ten punkt pominąć.);
 • przebywania na wysokości – przypominam, że „wysokość” zaczyna się od 1 metra, więc jeśli pracownicy przebywają na takich poziomach, wówczas zaznaczamy ten punkt;
 • rytmu zmianowego – praca na dwie lub trzy zmiany wymaga zaznaczenia tej opcji;
 • rytmu wymuszonego – akord, praca przy taśmie produkcyjnej itp.;
 • wyjazdów w teren.

Określany również, czy:

 • praca jest samodzielna,
 • w narażeniu na szczególne obciążenia psychiczne (chodzi tutaj przykładowo o wysoką odpowiedzialność za życie lub zdrowie innych ludzi),
 • wymagająca szczególnej koncentracji – można w tym miejscu wpisać np. kierowców, maszynistów, elektryków, operatorów urządzeń transportu bliskiego itd.

 

Należy też zaznaczyć, czy praca wymaga:

 • dobrej ostrości wzroku,
 • dobrego słuchu,
 • wysiłku głosowego,
 • lub innych aspektów, które można wypisać ręcznie w wyznaczonym polu, np. sprawności manualnej, rozróżniania barw, pracy pod ziemią itp.

Sekcja „Warunki pracy”

Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10 - warunki pracy

Zaznaczamy, czy praca jest wykonywana:

 • wewnątrz pomieszczenia,
 • na zewnątrz budynku,
 • czy w innych warunkach, np. pod ziemią, w kabinie dźwigu budowlanego itp.

 

Ostatni krok to wskazanie czynników szkodliwych związanych ze środowiskiem pracy. Zaznaczamy:

 • mikroklimat zimny / gorący / zmienny – w zależności od wyników pomiarów,
 • wilgoć,
 • pyły,
 • pary i gazy drażniące,
 • hałas,
 • wibracja,
 • środki drażniące skórę,
 • inne wpływy środowiska, np.: narażenie na czynniki rakotwórcze lub mutagenne, promieniowanie jonizujące albo czynniki biologiczne.

Jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10 - informacje dodatkowe i końcowe

W rubryce „informacje dodatkowe” można zapisać jakieś inne ważne dane lub pozostawić pustą. 

Formularz zostaje podpisany przez pracownika służby BHP (lub osobę pełniącą zadania tej służby) i ewentualnie przez nią opieczętowany (jeżeli posiada pieczęć – w przypadku braku, zwyczajnie pomijamy).

Dokument zatwierdza pracodawca

Podsumowanie

Część informacji w formularzu wynika z pomiarów środowiska pracy czy z oceny ryzyka zawodowego. Natomiast są też elementy, które po prostu trzeba ocenić. Jeśli masz z tym kłopot, polecam Ci następujące rozwiązania:

 • pójdź na stanowisko i przyjrzyj się pracy na danym stanowisku – obserwując możesz wyciągnąć wnioski i dokonać dobrej oceny;
 • porozmawiaj z przełożonym danego pracownika – co dwie głowy to nie jedna, więc wspólnie możecie podjąć decyzję;
 • rozpisz sobie na kartce, co przemawia za każdą z opcji – często musimy coś zobaczyć na papierze, żeby wyciągnąć właściwe wnioski.

Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak wypełnić wywiad zawodowy OL-10 i poradzisz sobie z tym formularzem bez problemu. Jeśli będziesz mieć pytanie do któregoś fragmentu, napisz poniżej w komentarzu.

 

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2711 z późn. zm.

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Blisko dekadę przepracowałam w służbie BHP. Teraz prowadzę "BHP od podszewki" - blog dla początkujących pracowników służby BHP. W moim bestsellerowym kursie "BHP na start" uczę, jak zacząć pracę w tym trudnym zawodzie.

Subscribe
Powiadom o
guest
15 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
1 rok temu

Czy, jeżeli pomiar hałasu nie przekracza NDN na stanowisku pracy, a jest na pograniczu np. 83-84 dB to zaznacza się czynnik szkodliwy, czy nie ?

Kasia
Kasia
1 rok temu

A ja mam kilka pytań hipotetycznych, ponieważ nic nowego nie napisaliście oprócz synonimów do zagadnień wpisanych w wywiadzie zawodowym: jeżeli np. pracownik w okresie od 2017-30.09.2018 pracował na stanowisku „tokarz”, później od 01.10.2018 do 30.11.2019 pracował na stanowisku „operator produkcji” (z czego zmieniła się jedynie nazwa stanowiska na bardziej ogólne) a następnie od 01.12.2019 wykonuje pracę jako „brygadzista” – którą datę powinniśmy wpisać jako „ostatnia wykonywana praca” – dodatkowo jakby to było w dwóch pierwszych wersjach (bez awansu na brygadzistę). Wtedy też w zależności od tej daty wpisujemy okres badań lekarskich? sądzę że pracą „lekką” może być np. praca biurowa bądź praca w ochronie, pracą „średnio-ciężką” może być praca np. na produkcji, natomiast kiedy będziemy mieli do czynienia w pracą „ciężką” bądź „bardzo ciężką”? czy przy czynnikach szkodliwych musimy wpisywać jakie to są dokładnie czynniki,… Czytaj więcej »

Ola
Ola(@krasinska-kontakt)
9 miesięcy temu

Basiu, czy jeżeli pracownik ma tylko badania wstępne, które są aktualne, to w rubryce „okres ważności badania okresowego” nie wpisujemy nic, czy wpisujemy datę końca badania wstępnego?

Aneta
Aneta(@aneta-gawron)
8 miesięcy temu

Dzień dobry,

Jak obliczyć wynik wydatku energetycznego?
Czy istnieje kurs, w którym Pani to tłumaczy?

Pozdrawiam,

Ewa
Ewa
6 miesięcy temu

Dzień dobry, mam pytanie jeśli druk OL-10 zostanie wypełniony przez pracodawcę i osobę pełniącą funkcję inspektora BHP wniosek jest składany do Zusu bezpośrednio przez pracodawcę czy należy go przekazać pracownikowi? Dziękuję za pomoc

Ewa
Ewa
6 miesięcy temu

Dziękuję za pomoc🙂

Anna
Anna
3 miesięcy temu

Witam, co zrobić w sytuacji kiedy pracodawca mieszka kilkadziesiąt km od mojego miejsca zatrudnienia i nie ma możliwości złożenia podpisu ? Aktualnie przebywa na urlopie, co sie dopiero dowiedziałam…
Pozdrawiam i dziękuje za odp.

Ola
Ola
3 miesięcy temu

Witam
Mam osobę na umowie zlecenie , która dostarczyła mi OL-10 , brak szkolenia brak badań jak to wypełnić ?