Co musi być wypisane na orzeczeniu lekarskim

with 11 komentarzy

Czy orzeczenie lekarskie powinno mieć tylko zapis “zdolny” – “niezdolny” do wykonywania pracy? A może konieczne są jeszcze inne informacje podane przez lekarza?Co musi być wypisane na orzeczeniu lekarskim

Jakiś czas temu Kasia, Subskrybentka mojego newslettera, zadała następujące pytania:

“Badania lekarskie – co musi być wypisane na orzeczeniu lekarskim, np. czy adnotacja odnośnie “pracy przy komputerze” musi być zawarta, czy “praca na wysokości”, kiedy muszą być zawarte dodatkowe informacje na orzeczeniu lekarskim, jeżeli lekarz medycyny pracy wskaże zalecenia jak należy postępować (np. podnoszenie ciężarów do 20 kg, czy potrzebna jest dodatkowa dokumentacja od kierownika, że deklaruje się, iż ten pracownik nie będzie wykonywał przenoszenia ładunków powyżej 20 kg), czy można z pracownikiem rozwiązać umowę, jeżeli nie chcemy aby pracownik miał ograniczenia co do podnoszenia ładunków, kiedy badania lekarskie mogą przejść na inną firmę, czy można pracownika skierować na dodatkowe badania lekarskie (z własnej lub z pracownika woli) i jak je zakwalifikować w skierowaniu (jako kontrolne?), czy w przypadku substancji chemicznych na skierowaniu należy wpisywać również wartości pomiarów zrobionych na tym stanowisku, jak wypełnić skierowanie na badania”

Orzeczenie musi być jednoznaczne

Zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Orzeczenie lekarskie musi być jednoznaczne. To znaczy, że lekarz nie może wpisywać ograniczeń do podanych w skierowaniu warunków. Rolą lekarza jest dokonanie jednoznacznej oceny czy dany pracownik może czy nie może pracować w warunkach określonych w skierowaniu na badania. Potwierdza to nie tylko zapis prawny [1]:

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo 

2) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o którym mowa w § 4.

ale również wyrok Sądu Najwyższego [2], który wskazał, że nawet jeśli istnieje tylko jedno przeciwwskazanie, to kwalifikuje się to do rozwiązania umowy o pracę z danym pracownikiem.

Skierowanie

Pracodawca jest zobowiązany do jak najdokładniejszego opisania stanowiska pracy i wskazania rodzajów prac, czynników niebezpiecznych i uciążliwych, które na stanowisku występują. Jest to równoznaczne z tym, że pracodawca oczekuje konkretnej odpowiedzi od lekarza czy dany pracownik w danych warunkach ma lub nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.

Jak przygotować skierowanie na badania

Należy skorzystać ze wzoru będącego załącznikiem nr 3a do rozporządzenia [1]. W treści skierowania należy wpisać czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe podzielone na 5 kategorii:

  • Czynniki fizyczne
  • Pyły
  • Czynniki chemiczne
  • Czynniki biologiczne
  • Inne czynniki, w tym niebezpieczne.

Aby właściwie podać lekarzowi te czynniki, skorzystaj z tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia [1]. Oczywiście wpisuj tylko dane z kolumny nr 2, czyli “Czynnik szkodliwy lub uciążliwy”. Absolutnie nie wpisuj lekarzowi pozostałych informacji z tej tabeli.

Jeśli dysponujesz wynikami badań i pomiarów poszczególnych czynników środowiska pracy, wypisz je w skierowaniu.

Nawiasem mówiąc, przygotowywanie skierowań na badania profilaktycznie nie należy do ustawowych obowiązków pracownika służby BHP. Jest to zadanie Działu HR.

Jeśli chcesz nauczyć się przygotowywać poprawne skierowania na badania profilaktyczne, zobacz mój webinar “Badania profilaktyczne i skierowania” oraz pobierz materiały dodatkowe.

Orzeczenie lekarskie

Wiem, że się powtarzam, ale chcę to wyraźnie podkreślić. Obowiązkiem lekarza jest jednoznaczne określenie czy pracownik jest zdolny czy niezdolny do wykonywania pracy w podanych warunkach. Niektórzy lekarze błędnie stosują zapisy o ograniczeniach. Jest to ogromny błąd, który czyni orzeczenie wewnętrznie sprzecznym.

Jedyną dopuszczalną praktyką jest zamieszczenie przez lekarza uwag, np. “praca w szkłach korekcyjnych”, “praca w ochronnikach słuchu powyżej 80 dB”. Takie zapisy nie ograniczają pracy. Stawiają wskazówki profilaktyczne, których należy przestrzegać, aby pracownik mógł bezpiecznie wykonywać pracę.

Rola lekarza jest więc całkowicie “zero – jedynkowa”. Ma orzec albo zdolność do pracy albo jej brak. Nie ma tutaj miejsca na nic po środku. Nie może wpisywać ograniczeń, ponieważ pracodawca ustala organizację i przebieg pracy. Takie błędne orzeczenie lekarskie mogłoby prowadzić do absurdów, w których pracodawca musiałby dostosowywać się do sztucznie narzuconych przez lekarza ograniczeń.

Co zrobić z takim “warunkowym” orzeczeniem?

Zakwestionować składając odwołanie do uprawnionej jednostki według procedury wskazanej w rozporządzeniu [3].

Badania inne niż wstępne, okresowe i kontrolne

Kodeks pracy jasno określa 3 rodzaje badań, na które pracodawca może skierować pracownika oraz ich uzasadnienie [4]. Nie ma więc podstawy prawnej do tego, aby pracodawca ze swojej inicjatywy skierował pracownika na inne badania profilaktyczne. Dopuszczalne jest natomiast skierowanie pracownika na badanie na jego wniosek.

Podsumowanie

Pracodawca może skierować pracownika na badania wstępne, okresowe i kontrolne. Podstawą jest dobrze przygotowane skierowanie na badania, opisujące warunki pracy. Zadanie lekarza to jednoznaczne orzeczenie czy dany pracownik w danych warunkach może pracować. Niedopuszczalne jest wpisywanie przez lekarza jakichkolwiek ograniczeń w orzeczeniu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, pracodawca ma prawo, a nawet obowiązek, takie orzeczenie zakwestionować. Jeśli lekarz stwierdzi przeciwwskazania zdrowotne do pracy na danym stanowisku, z pracownikiem można rozwiązać umowę o pracę.

Podstawy prawne:

[1] § 2. 5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz.U. 2016 poz. 2067 z późn. zm.:

  • Dz.U. 2020 poz. 2131 – w tej nowelizacji znajdziesz aktualną tabelę, według której musisz wypełnić skierowanie na badania!
[3] § 5 w/w

[4] Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
11 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marcin
Marcin
2 lat temu

Witam. Czy informacje o prowadzeniu sporadycznie samochodu służbowego (kierownik rzadko ale jednak wyjeżdża ) tez należy wpisać do skierowania na badania lekarskie? Nie ma to charakteru stałego. Sytuacje nagle. Pozdrawiam

Marcin
Marcin
2 lat temu

Dziękuję

Magdalena
Magdalena
1 rok temu

Witam!W obecnej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim do końca października. W zaleceniach przez szpital mam napisane-zakaz dźwigania ciężarów powyżej 5kg przez 3 miesiące. Ostatnia operację miałam 10.08.2022.W skierowaniach wystawionych przez zakład pracy w latach wcześniejszych mam napisane takie czynniki:
-czynniki fizyczne-hałas
-pyły nieorganiczne
-zagrożenie związane z obsługą monitora ekranowego:praca z ekranem LCD
-praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej-obsługa przesiewarki,młynka warsztatowego
-praca na wysokości do 3 m.
Pytanie czy zakaz dźwigania jest ujęty w tych skierowaniach. Czy pracodawcą może mnie zwolnić.

Justyna
Justyna
5 miesięcy temu

Dzień dobry, a co z wpisywaniem zalecenia o noszeniu okularów przy pracy powyżej 4h z minitorem? Drugie pytanie co gdy lekarz MP wpisuje w orzeczeniu zalecenie odnośnie ochronnikó słuchu mimo, że Lex jest w normie (60) a tylko Lcpeak (chwilowy) wynosi 106?

Michal
Michal
2 miesięcy temu

Dzień dobry, czy jeśli na skierowaniu mialem czynniki szkodliwe w ilości 2 . – praca na komputerze, – praca na wysokości powyzej 3m. I otrzymałem orzeczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy. To czy np zapis Praca na wysokości powyzej 3m musi być wpisana w orzeczeniu, pytam ponieważ wcześniej miałem orzeczenie z takim zapisem, a obecnie nie. Czy w związku z tym że na skierowaniu byl zapis praca nawysokosci powyzej 3m to mogę nadal wykonywać to prace ? Czy muszę poprawić orzeczenie ? Pozdrawiam.

Adrian
Adrian
15 dni temu

A Pani jako BHP-owiec jakby zrobiła ?

Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!