Safety English #4

with Brak komentarzy

Zapraszam na czwartą część serii angielskiego w BHP. Jak zawsze informuję, że nie jestem filologiem, tłumaczem, ani nauczycielką angielskiego. Po prostu dzielę się słówkami, które przydają Ci się w pracy Behapowca. Małymi porcjami, żeby nie zniechęcić 😉

 

danger – niebezpieczeństwo

warning – ostrzeżenie

caution – uwaga

precaution – ostrożność

training – szkolenie

safety training – szkolenie BHP

 

first aid – pierwsza pomoc

first aid kit – apteczka pierwszej pomocy

first aid training – szkolenie z pierwszej pomocy

emergency medical services –  służby ratownictwa medycznego, pogotowie ratunkowe

 

screen – ekran

monitor – monitor

display screen equipment – urządzenia wyposażone w monitory ekranowe

monitoring – monitorowanie, monitoring

 

carry out – przeprowadzać, wykonywać

measurement – pomiar

work environment measurements – pomiary środowiska pracy

occupational exposure – narażenie zawodowe

limit value – wartość dopuszczalna

occupational exposure limit value – wartość dopuszczalna w środowisku pracy

 

 

 

Follow Barbara Swoboda-Rozmus:

10 lat pracowałam w służbie BHP. Mam uprawnienia nauczyciela zawodu. Ale nie chcę uczyć w szkole według schematów. Chcę dzielić się z Wami moją wiedzą, po prostu, jak koleżanka po fachu.