Co trzeba zrobić, żeby móc prowadzić firmę szkoleniową z BHP

with 2 komentarze

Dzisiaj wpis, na który czeka wiele z Was. Przedstawię Wam wszystko co trzeba zrobić, żeby móc prowadzić firmę szkoleniową z BHP.

co trzeba zrobić żeby mieć firmę szkoleniową BHP - sala konferencyjna
Z tego artykułu dowiesz się:

→ Jakie są cele szkoleń BHP

→ Kto może być organizatorem szkoleń BHP

→ Jakie warunki musi spełnić organizator szkoleń BHP

→ Kto może szkolić z BHP

→ Jaką dokumentację trzeba prowadzić 

Artykuł dotyczy szkoleń okresowych w dziedzinie BHP.

Cele szkolenia BHP

Wiem, że będzie Cię korciło, żeby ominąć ten punkt. Zachęcam Cię jednak, aby się z nim zapoznać. Dlaczego? Dlatego, że jest podstawą dobrej organizacjiprzebiegu szkolenia. Łatwiej bowiem robić coś, kiedy wiemy po co to robimy. Jaki więc efekt musisz osiągnąć? [§ 3]

 • Musisz zaznajomić pracowników z czynnikami środowiska pracy, które mogą spowodować zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia. Jednocześnie, musisz omówić jakie środki i działania zapobiegawcze pozwolą pracownikom zabezpieczyć się przed zagrożeniami.
 • Musisz zapoznać pracowników z przepisami i zasadami BHP, ich obowiązkami i odpowiedzialnością w zakresie BHP.
 • Musisz tak prowadzić szkolenie, aby pracownik nabył umiejętność pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Oprócz tego, pracownik po szkoleniu musi wiedzieć jak postępować w sytuacji awaryjnej oraz umieć udzielić pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Miej na uwadze, że szkolenia BHP są jednym z najpoważniejszych narzędzi prewencyjnych. Musisz wyposażyć pracownika w konkretną wiedzę, którą będzie umiał zastosować w swojej pracy. Ponadto, dobre szkolenia BHP mogą skutecznie podnieść poziom kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Warto więc podejść do tematu na poważnie.

Organizator szkolenia BHP

Organizatorem szkoleń BHP może być pracodawca albo firma szkoleniowa [§ 4].

 • Pracodawca nie może być organizatorem szkoleń dla pracodawców, pracowników służby BHP oraz wykładowców i instruktorów tematyki BHP.
 • Firma szkoleniowa może być organizatorem szkoleń dla wszystkich grup pracowników.

Jak to rozumieć?

Pracodawca może samodzielnie zorganizować szkolenia BHP dla swoich pracowników, za wyjątkiem osób będących pracodawcami, pracowników służby BHP oraz wykładowców i instruktorów tematyki BHP.

Wtedy zazwyczaj całe szkolenie BHP prowadzi behapowiec. Pomimo, że nie jest to sytuacja “mile widziana” przez przepisy prawa, to takie rozwiązanie ma swoje zalety.

Behapowiec przeprowadzi szkolenie w oparciu o to co dzieje się w zakładzie. Opowie pracownikom o zagrożeniach, zasadach BHP, wypadkach, które występują w ich firmie. Dla pracowników z kolei takie szkolenie będzie bardziej interesujące, ponieważ otrzymają wiedzę o swoim zakładzie, który znają i w którym pracują.

Pracodawca może też zlecić firmie szkoleniowej przeprowadzenie szkolenia BHP. Czyli pracownik jest delegowany do konkretnego ośrodka szkoleniowego. Taka forma jest lepsza z perspektywy przepisów prawa. Niekoniecznie będzie jednak efektywna z perspektywy wiedzy, jaką pracownik uzyska. Dlaczego?

Dlatego, że na takim szkoleniu będzie “zbieranina” pracowników z różnych branż. Prowadzący będą mówili o zagrożeniach w sposób ogólny, bez odnoszenia się do konkretnego zakładu. To samo dotyczy omawianych przykładów np. wypadków. Na szkoleniu może być hutnik, górnik, spawacz i piekarz, a przykłady mogą być podane np. z budownictwa. Niekoniecznie więc takie szkolenie zagwarantuje efektywność.

Aby zapobiec takiej sytuacji, dobrze jest kiedy zakłady współpracują z firmami szkoleniowymi. Dobrą praktyką jest kiedy zakłady przekazują ośrodkom szkoleniowym dane dotyczące zagrożeń, zabezpieczeń czy też wypadków (oczywiście bez danych osobowych). Dzięki temu, firma szkoleniowa, jest w stanie zapewnić dobrą jakość szkolenia, dopasowaną do swoich uczestników.

Dlaczego napisałam, że jeśli behapowiec prowadzi szkolenia, to taka sytuacja nie jest “mile widziana” przez przepisy? Wyjaśnię to w kolejnym rozdziale, w punkcie 3).

Baner e-book "Własna firma BHP" - co zawiera i jakie wersje są dostępne

Co musi zapewnić organizator szkolenia

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu — w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń [§ 5] 

Spokojnie, zaraz wszystko po kolei wyjaśnię.

1) Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk

W załączniku nr 1 do rozporządzenia masz wszystkie ramowe programy szkoleń BHP dla wszystkich grup zawodowych. To co musisz zrobić, to na ich podstawie opracować szczegółowe programy poszczególnych rodzajów szkoleń.

Jeśli chcesz zobaczyć jak to wygląda w praktyce, to wśród prezentów za zapis do mojego newslettera, przygotowałam “szczegółowy program instruktażu ogólnego”. Możesz go sobie pobrać i zobaczyć jak on wygląda w porównaniu z ramowym programem instruktażu ogólnego (ramowy program ujęłam w szczegółowym). Mało tego, mój szczegółowy program instruktażu ogólnego jest uniwersalny, więc możesz go sobie po prostu wydrukować i korzystać, niezależnie od tego gdzie pracujesz.

2) Programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu — w przypadku prowadzenia takiego szkolenia

Szkolenie instruktorów są specjalnym rodzajem szkolenia przeznaczonym dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe. Zazwyczaj osobom tym wystarcza zakres wiedzy w tym temacie, który jest ujęty w programie szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami. Jeżeli jednak ktoś chciałby uzyskać głębszą wiedzę, to wówczas powinien skorzystać z takiego szkolenia. Są one jednak prowadzone rzadko.

3) Wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia

Zapis ten budzi sporo emocji. Cały pies pogrzebany w słowie “wykładowców”. Ustawodawcy zależy na tym, żeby każdy punkt programu szkolenia został zrealizowany przez specjalistę. Program szkolenia zawiera m. in. takie punkty jak: zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, czy zasady postępowania w razie pożaru. Od lat toczy się pewnego rodzaju spór w interpretacji tego przepisu.

Jedni twierdzą, że Behapowiec nie może być alfą i omegą i znać się na wszystkim. W ich opinii, każdy punkt programu szkolenia powinni realizować eksperci z danego zakresu. Np.:

 • zasady pierwszej pomocy powinny być omówione przez lekarza albo ratownika medycznego;
 • postępowanie w przypadku pożaru powinno być omówione przez strażaka;
 • zagadnienia prawa pracy powinny być przedstawione przez np. prawnika specjalizującego się w tym zakresie prawa;
 • behapowiec mógłby prowadzić część szkolenia dotyczącą np. wypadków przy pracy, czy też zagrożeń, bo tym zajmuje się w swojej pracy zawodowej.

Inni twierdzą, że jeśli tylko Behapowiec może potwierdzić swoją znajomość tematów pierwszej pomocy, ppoż, czy prawa pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby samodzielnie, od A do Z, przeprowadzał szkolenia BHP. Dlatego też, wielu Behapowców decyduje się na kurs inspektora ppoż. i kurs pierwszej pomocy, aby mieć poparcie swojej wiedzy i samodzielnie przeprowadzać całe szkolenia BHP.

O tym, co ustawodawca rozumie przez “zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne“, napisałam szczegółowo w artykule Od kiedy można szkolić z BHP? 

4) Odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej

Punkt ten można spełnić na 3 sposoby:

 • Jeżeli organizatorem szkolenia jest pracodawca, to wtedy szkolisz w jego sali, np. konferencyjnej.
 • Jeżeli organizatorem szkolenia ma być Twoja firma, to możesz mieć własną salę szkoleniową albo
 • możesz wynająć salę szkoleniową, np. w hotelach, restauracjach albo firmach, które zajmują się wynajmem sal na potrzeby szkoleń, czy konferencji.

Najważniejsze jest, aby lokal spełniał warunki techniczne określone w przepisach budowlanych. Jeśli zdecydujesz się na własną salę, to tutaj możesz zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Wiem, że może Ci się wydać, że jest tego trylion. Ale tak naprawdę, spełnienie tych wymagań jest możliwe.

5) Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia

Wyposażenie dydaktyczne to nic innego jak prezentacje, zdjęcia, filmy, plakaty i wszelkie inne pomoce, które pozwolą Ci przeszkolić uczestników w jak najbardziej przystępny i efektywny sposób.

Jeżeli chcesz prowadzić szkolenia również w formie samokształcenia kierowanego, musisz zadbać o medium, które Ci będzie do tego służyło. Przepis mówi, że w tej formie szkolenia, musisz zapewnić uczestnikom materiały, które pozwolą im dobrze przyswoić wiadomości i umiejętności objęte programem szkolenia. Przepis nie precyzuje jak technicznie zorganizować szkolenie w formie samokształcenia kierowanego.

W praktyce najczęściej otrzymuje się materiały (np. przepisy prawne, skrypty, prezentacje itd), po czym zdaje się egzamin, zazwyczaj w formie testu. Przy czym zgodnie ze sztuką, egzamin powinien był przeprowadzony przed komisją.

Niestety, szkolenia w formie samokształcenia kierowanego to często fikcja. Jeśli zdecydujesz się kiedyś na prowadzenie szkoleń w tej formie, zastanów się jak je zorganizować, żeby osiągnąć cel szkolenia, o którym pisałam na początku postu.

6) Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń

Prowadząc szkolenia należy pamiętać o dokumentacji. Trzeba mieć dowody na to, że szkolenie się odbyło i było przeprowadzone w oparciu o wszystkie wymogi prawne. Jakie dokumenty musisz mieć?

 • programy szkolenia, czyli to co opisałam w punktach 1) i 2)
 • dzienniki zajęć – czyli zapis które tematy w którym dniu i przez kogo zostały zrealizowane
 • protokoły przebiegu egzaminów – opis w jaki sposób został przeprowadzony egzamin
 • rejestr wydanych zaświadczeń – na jego podstawie numerujesz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń BHP.

Założenie firmy

Kiedy już wiesz co trzeba zrobić, żeby móc prowadzić firmę szkoleniową z BHP, zostaje ostatnia rzecz: założyć działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, pozyskać klientów i realizować zlecenia!

Jeżeli nie wiesz jak się zabrać za założenie firmy, to polecam Ci mój e-book “Własna firma BHP”. Możesz skorzystać również z PAKIETU wraz z webinarem i zestawem przydatnych narzędzi.

Podsumowanie

Szkolenia BHP to bardzo ważny aspekt działalności prewencyjnej. Warto postawić na rzetelne i dokładne szkolenia. Odradzam drogę na skróty. W mojej ocenie szkolenia BHP to nie koszt tylko inwestycja. Świadomy pracownik będzie pracował ostrożniej, uważniej i bezpieczniej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami:

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Paula
Paula
4 miesięcy temu

Basiu, świetny post 🙂
Zastanawia mnie czy cała ta dokumentacja po szkoleniu obowiązuje zarówno w związku z prowadzeniem szkolenia wstępnego bhp jako specjalista z zewnątrz (np. na podstawie umowy zlecenie) czy tylko okresowego bhp, jednak tam mowa jest o egzaminie itp 🤔

Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!