Safety English #2

with Brak komentarzy

Zapraszam na kolejną porcję angielskiego w BHP. Zaznaczam, że nie jestem filologiem, tłumaczem, ani nauczycielką angielskiego. Po prostu dzielę się słówkami, które mogą Ci się przydać w pracy behapowca. Małymi porcjami, żeby nie zniechęcić 😉

 

requirements – wymagania, wymogi, zapotrzebowanie

accordance – zgoda, zgodność

in accordance with – zgodnie z

meet the requirements – spełniać wymagania

 

to permit – pozwolić, zezwolić

permit – pozwolenie, zezwolenie

permition – pozwolenie, zezwolenie

work permit – pozwolenie na pracę

 

protection – zabezpieczenie

to protect against sth – chronić przed czymś

safety and health protection of workers – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

prevention – zapobieganie

to prevent – zapobiegać

 

equipment – sprzęt

personal protective equipment (PPE) – środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

collective protection measures – środki ochrony zbiorowej

to ensure – zapewnić, gwarantować, zabezpieczyć

to ensure sb against sth – zabezpieczyć kogoś przed czymś

 

environment – środowisko

working environment – środowisko pracy, warunki pracy

factor – czynnik

work-related – występujący w pracy, związany z pracą

 

 

Follow Barbara Swoboda-Rozmus:

10 lat pracowałam w służbie BHP. Mam uprawnienia nauczyciela zawodu. Ale nie chcę uczyć w szkole według schematów. Chcę dzielić się z Wami moją wiedzą, po prostu, jak koleżanka po fachu.