Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

with 2 komentarze

W ostatniej ankiecie subskrybentów newslettera Renata poprosiła o wpis, który wymieni obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP. Oto i one.Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

Kadra kierownicza to kilka szczebli. Są liderzy, mistrzowie, brygadziści, kierownicy zmiany, kierownicy działu, dyrektorzy i prezesi. Wszyscy mają takie same obowiązki, ale różny zakres odpowiedzialności za ich niewykonywanie. Przejdźmy do Kodeksu pracy [1]

Organizowanie stanowisk pracy

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

To osoba kierująca pracownikami musi prawidłowo zorganizować stanowisko pracy. Musi zadbać o bardzo wiele rzeczy. Począwszy od właściwej powierzchni, odległości, przejść i dojść, poprzez zadbanie o zgodność z wymaganiami ergonomii, na zapewnieniu właściwych maszyn i narzędzi skończywszy. Wszystko to wymaga dużej wiedzy w zakresie BHP.

Środki ochrony indywidualnej

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

Przepis ten nałożył na osoby kierujące pracownikami odpowiedzialność za stan i właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej. Wynika z niego, że to kierownicy ponoszą odpowiedzialność w sytuacji, w której pracownik nie stosuje środków ochrony indywidualnej (bądź stosuje je niewłaściwie). Znaczy to, że jeśli inspektor pracy podczas kontroli zauważy taką sytuację, ukarze nie pracownika, tylko jego przełożonego. Warto o tym wiedzieć.

Organizacja i prowadzenie prac

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

Ten punkt jest niezwykle pojemny. Osoby kierujące pracownikami odpowiadają za organizacjęnadzór nad przebiegiem prac w zakładzie. Ponownie wymaga to ogromnej znajomości przepisów BHP. Planując prace, kierownicy muszą przewidywać możliwe zagrożenia i zapewnić pracownikom stosowne środki zabezpieczające. Odpowiadają też za cały przebieg prac. Ten punkt pokazuje bardzo dobitnie jak ogromną odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pracowników ponoszą przełożeni.

Pomieszczenia i wyposażenie

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

Na barkach osób kierujących pracownikami spoczywa nie tylko odpowiedzialność za organizację prac, ale też za stan pomieszczeńwyposażenia technicznego, a więc za maszyny, urządzenia i narzędzia. To kierownicy odpowiadają też za sprawność środków ochrony zbiorowej i ich właściwe stosowanie. Jeśli więc jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, obowiązkiem kierownika jest jego wycofanie z użytku, zabezpieczenie oraz zgłoszenie potrzeby naprawy odpowiedzialnemu działowi (zazwyczaj utrzymaniu ruchu bądź infrastruktury).

Egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

Kierownik odpowiada za egzekwowanie przestrzegania przepisów BHP przez pracowników. Jeśli więc Ty, jako Behapowiec, zauważysz, że pracownik nie przestrzega przepisów BHP, a w szczególności jeśli nie są to jednorazowe przypadki, masz prawo ukarać kierownika. To w jego gestii leży dbałość o to, aby jego pracownicy pracowali bezpiecznie. To on ponosi za to odpowiedzialność.

Zalecenia LMP

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Kiedyś lekarze medycyny pracy często wpisywali ograniczenia na zaświadczeniach orzekających o zdolności do pracy. Jeśli pracownik otrzymał zdolność do pracy, ale lekarz wpisał w zaświadczeniu jakiś warunek, to kierownik musiał to zalecenie wdrożyć i nadzorować. W tym momencie, lekarze medycyny pracy nie wskazują na zaświadczeniach ograniczeń, a jedynie zalecenia profilaktyczne. Określają jednoznacznie, na podstawie skierowania i wyników badań, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy, czy nie. Jeśli lekarz wpisał na orzeczeniu zalecenie profilaktyczne, to obowiązkiem kierownika jest nadzorowanie jego przestrzegania.

Podsumowanie

Pamiętaj też o tym, że wszelkie obowiązki nałożone na pracodawcę, a niewymienione w katalogu obowiązków służby BHP, również należą do obowiązków osób kierujących pracownikami! Czyli wszędzie tam, gdzie w przepisach jest napisane: “pracodawca zapewnia…”, “pracodawca określa…”, “pracodawca organizuje…” to są to de facto obowiązki osób kierujących pracownikami. Muszą więc oni bardzo dobrze znać przepisy i zasady BHP, aby właściwie realizować swoje zadania.

Podstawa prawna:

[1] Art. 212 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. 
Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ania
Ania
3 lat temu

Basiu!
Mam pewien problem, nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi pomyslalam ze może Ty mi pomożesz 🙂 A że temat dotyczy kierowników pozwoliłam sobie napisać tutaj.
Czy gdzieś w naszym prawie jest zawarta informacja czy kierownicy muszą być cały czas przy swoich ludziach? Czy mogą dokonywać kontroli z doskoku?
I jak to wygląda przy np. uprawnieniach SEP, czy zawsze musi być “pod ręką” osoba z uprawnieniami dozoru czy wystarczy jak z doskoku będzie kontrolować?

Z góry dziękuje za odpowiedź i korzystając z okazji samych dobrych chwil w nowym roku! 🙂 🙂