Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
with 2 komentarze

W ostatniej ankiecie subskrybentów newslettera Renata poprosiła o wpis, który wymieni obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP. Oto i one. Kadra kierownicza to kilka szczebli. Są liderzy, mistrzowie, brygadziści, kierownicy zmiany, kierownicy działu, dyrektorzy i prezesi. Wszyscy mają takie same obowiązki, ale różny zakres odpowiedzialności za ich niewykonywanie. Przejdźmy … Czytaj więcej