Safety English #16

with Brak komentarzy

Kolejna część Safety English. Tym razem podaję angielskie tłumaczenie zakresu tematycznego Programu „BHP na start”! Miej na uwadze, że mogą też istnieć inne określenia danych słów czy wyrażeń. Jednak te, które tu prezentuję były stosowane w praktyce w zakładach, w których pracowałam i były rozumiane przez obcokrajowców.Zakres programu "BHP na start" po angielsku

zakres tematyczny – scope

Kwalifikacje, staż pracy i stanowiska w Służbie BHP – Qualifications, employment history and functions in Safety Service

Obowiązki pracownika Służby BHP – Safety Service’s duties

Uprawnienia pracownika Służby BHP – Safety Service’s powers

Jakie dokumenty prowadzi Behapowiec – safety documentation prepared by safety officer

Identyfikacja zagrożeń – hazard identification

Pomiary środowiska pracy – work environment measurements

Ocena Ryzyka Zawodowego – occupational risk assessment

Instrukcje i procedury BHP – safety instructions and procedures

Szkolenia BHP – safety trainings

Wypadki przy pracy – work-related accident

Kontrola BHP – safety inspection

Prace szczególnie niebezpieczne – particularly hazardous work

Prace wykonywane przez przynajmniej 2 osoby – work carried out by at least 2 people

Prace pożarowo niebezpieczne – work with the potential for fire ignition

Środki ochrony indywidualnej – personal protective equipment

Współpraca służby BHP – cooperation between safety service and others

Firmy zewnętrzne (podwykonawcy) – external companies (subcontractors)

Pomieszczenia pracy – workplaces / workrooms

Współpraca z SIP i związkami zawodowymi – cooperation with social labor inspection and trade unions

Podstawowe obowiązki dotyczące maszyn – basic duties regarding machines

Przepisy prawne – jak je czytać, interpretować i mieć wiedzę o zmianach – legislation – reading, interpretation and how to know about changes

Komisja BHP – Safety Commission

Prace na wysokości – work at height

Urządzenia transportu bliskiego – handling equipment

Składowanie i magazynowanie – storage and warehousing

Transport wewnątrzzakładowy – internal transport / in-house transporting

Produkty chemiczne w zakładzie – chemical products in the plant

Badania profilaktyczne – precautionary examinations / preventative examinations

Kontrola PIP/PIS/audyt – Labour Inspection inspection / Sanitary Inspection inspection / audit

Jak planować swoją pracę – how to plan (organize) your work

Inne obowiązki nakładane na służbę BHP – other duties imposed on Safety Service

W kursie „Safety English” znajdziesz również wyrażenia i zwroty oraz ich poprawną wymowę! Dołączając do kursu do 31 marca 2021 otrzymasz e-book o angielskich czasach GRATIS!

Weryfikacja językowa: Iga Białaszczyk

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Blisko dekadę przepracowałam w służbie BHP. Teraz prowadzę "BHP od podszewki" - blog dla początkujących pracowników służby BHP. W moim bestsellerowym kursie "BHP na start" uczę, jak zacząć pracę w tym trudnym zawodzie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments