Safety English #16

with Brak komentarzy

Kolejna część Safety English. Tym razem podaję angielskie tłumaczenie zakresu tematycznego Programu „BHP na start”! Oczywiście, jak zawsze, informuję, że nie jestem filologiem, tłumaczem, ani nauczycielką angielskiego. Po prostu dzielę się słówkami, które przydają Ci się w pracy Behapowca. Miej na uwadze, że mogą też istnieć inne określenia danych słów czy wyrażeń. Jednak te, które tu prezentuję były stosowane w praktyce w zakładach, w których pracowałam i były rozumiane przez obcokrajowców.Zakres programu "BHP na start" po angielsku

zakres tematyczny – scope

Program „BHP na Start” – Program „Safety for Start”

Kwalifikacje, staż pracy i stanowiska w Służbie BHP – Qualifications, employment history and functions in Safety Service

Obowiązki pracownika Służby BHP – Safety Service’s duties

Uprawnienia pracownika Służby BHP – Safety Service’s powers

Jakie dokumenty prowadzi Behapowiec – safety documentation prepared by safety officer

Identyfikacja zagrożeń – hazard identification

Pomiary środowiska pracy – work environment measurements

Ocena Ryzyka Zawodowego – occupational risk assessment

Instrukcje i procedury BHP – safety instructions and procedures

Szkolenia BHP – safety trainings

Wypadki przy pracy – work-related accident

Kontrola BHP – safety control

Prace szczególnie niebezpieczne – particularly hazardous work

Prace wykonywane przez przynajmniej 2 osoby – work carried out by at least 2 people

 

Prace pożarowo niebezpieczne – work with the potential for fire ignition

Środki ochrony indywidualnej – personal protective equipment

Współpraca służby BHP – cooperation between safety service and others

Firmy zewnętrzne (podwykonawcy) – external companies (subcontractors)

Pomieszczenia pracy – workplaces / workrooms

Współpraca z SIP i związkami zawodowymi – cooperation with social labor inspection and trade unions

Podstawowe obowiązki dotyczące maszyn – basic duties regarding machines

Przepisy prawne – jak je czytać, interpretować i mieć wiedzę o zmianach – legislation – reading, interpretation and how to know about changes

Komisja BHP – Safety Commission

Prace na wysokości – work at height

Urządzenia transportu bliskiego – handling equipment

Składowanie i magazynowanie – storage and warehousing

Transport wewnątrzzakładowy – internal transport / in-house transporting

Produkty chemiczne w zakładzie – chemical products in the plant

Badania profilaktyczne – precautionary examinations / preventative examinations

Kontrola PIP/PIS/audyt – Labour Inspection control / Sanitary Inspection control / audit

Jak planować swoją pracę – how to plan (organize) your work

Inne obowiązki nakładane na służbę BHP – other duties imposed on Safety Service

0 0 vote
Article Rating
Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Po 10 latach pracy w służbie BHP, postanowiłam uczyć innych. Uzyskałam kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Jednak ze względu na przepełnione teorią programy, nie chcę uczyć w szkołach. W 2017 roku założyłam BHP od podszewki i uczę tutaj praktycznej strony zawodu. Prosto i konkretnie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments