Safety English #16

with Brak komentarzy

Kolejna część Safety English. Tym razem podaję angielskie tłumaczenie zakresu tematycznego Programu “BHP na start”! Miej na uwadze, że mogą też istnieć inne określenia danych słów czy wyrażeń. Jednak te, które tu prezentuję były stosowane w praktyce w zakładach, w których pracowałam i były rozumiane przez obcokrajowców.Zakres programu "BHP na start" po angielsku

scope – zakres 

OSH Officer’s qualifications –kwalifikacje pracownika służby BHP

OSH Officer’s duties – obowiązki pracownika służby BHP

OSH Officer’s powers – uprawnienia pracownika służby BHP

documentation prepared by OSH Officer – dokumenty prowadzone przez pracownika
służby BHP

hazard identification – identyfikacja zagrożeń 

work environment measurements –pomiary środowiska pracy 

occupational risk assessment – ocena ryzyka zawodowego 

safety instructions and procedures – instrukcje i procedury BHP 

safety trainings – szkolenia BHP 

work-related accident – wypadki przy pracy 

safety inspection – kontrola BHP 

particularly hazardous work – prace szczególnie niebezpieczne 

work carried out by at least 2 people – prace wykonywane przez przynajmniej 2 osoby 

work with the potential for fire ignition – prace pożarowo niebezpieczne 

personal protective equipment – środki ochrony indywidualnej 

OSH service cooperation – współpraca służby BHP

external company – frma zewnętrzna

workplace / workroom – pomieszczenia pracy 

cooperation with social labor inspection and trade unions – współpraca z SIP i związkami zawodowymi  

basic duties regarding machines – podstawowe obowiązki dotyczące maszyn

legislation – reading, interpretation and how to know about changes – przepisy prawne – jak je czytać, interpretować i mieć wiedzę o zmianach 

cooperation with social labor inspection and trade unions – współpraca z SIP i związkami zawodowymi 

basic duties regarding machines – podstawowe obowiązki dotyczące maszyn 

legislation – reading, interpretation and how to know about changes – przepisy prawne – jak je czytać, interpretować i mieć wiedzę o zmianach 

OSH Committee – komisja BHP 

Urządzenia transportu bliskiego – handling equipment

Składowanie i magazynowanie – storage and warehousing

Transport wewnątrzzakładowy – internal transport / in-house transporting

Produkty chemiczne w zakładzie – chemical products in the plant

Badania profilaktyczne – precautionary examinations / preventative examinations

Kontrola PIP/PIS/audyt – Labour Inspection inspection / Sanitary Inspection inspection / audit

Jak planować swoją pracę – how to plan (organize) your work

Inne obowiązki nakładane na służbę BHP – other duties imposed on Safety Service

W kursie „Safety English” znajdziesz również wyrażenia i zwroty oraz ich poprawną wymowę! 

Weryfikacja językowa: Iga Białaszczyk

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!