Uprawnienia elektryczne SEP

with 4 komentarze

W tym wpisie zebrałam w całość wszystkie kluczowe informacje na temat uprawnień elektrycznych SEP. Zapraszam do lektury.Uprawnienia elektryczne SEP

Słowniczek na początek

SEP to akronim od słów: Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

V – wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej

 • kV – kilowolt, 1 kV = 103 V

W – wat –  jednostka mocy lub strumienia energii

 • kW – kilowat, 1 kW = 103 W

Pa – paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia)

 • kPa – kilopaskal, 1 kPa = 103 Pa
 • MPa – megapaskal, 1 MPa = 106 Pa

g – gram – jednostka masy

 • Mg – megagram (tona), 1 Mg = 10g

Rodzaje uprawnień elektrycznych SEP

Uprawnienia SEP mogą być nadawane dla dwóch rodzajów prac: eksploatacji i/lub dozoru.

 • E – eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych i/lub
 • D – dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.

Istnieją 3 grupy uprawnień SEP:

 • G1 – kursy elektryczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
 • G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Każda grupa uprawnień – G1, G2, G3 – dzieli się na podpunkty. Każdy z nich określa konkretną czynność, bądź rodzaj pracy z urządzeniem.

Kursy typu G1 – elektryczne:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenie elektrotermiczne;
 6. Urządzenia do elektrolizy;
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Kursy typu G2 – energetyczne:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
 11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Kursy typu G3 – gazowe:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Czyli, w praktyce jeśli ktoś powie Ci, że ma np.: G2E 1,2,9, to bez problemu będziesz wiedzieć, że ta osoba ma:

 • uprawnienia energetyczne (G2)
 • do eksploatacji (E) w zakresie:
 • 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW.

Kurs i egzamin

Kursy SEP są organizowane przez przeróżne jednostki szkoleniowe. Aby uzyskać dokument potwierdzający kwalifikacje, należy złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną oraz uiścić opłatę. Zakres danych, które należy zawrzeć we wniosku o egzamin znajdziesz w § 7.2 – § 7.3 rozporządzenia [1].

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wskazuje osoby, które znajdą się w zespole egzaminacyjnym, który przeprowadza egzamin. Egzamin ma formę ustną i kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

Jeżeli egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, komisja, w ciągu 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne. Wzór tego świadectwa znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia [1].

Jeżeli egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, do egzaminu można przystąpić ponownie po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty.

Termin ważności uprawnień elektrycznych SEP

Uprawnienia SEP są wydawane na 5 lat. Wiele osób o tym nie pamięta i pracuje przez lata mając nieaktualne uprawnienia. Koniecznie więc przeprowadzaj okresową kontrolę uprawnień pracowniczych.

Rozporządzenie [1] nie ma zastosowania

zakładach górniczych, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci podlegają przepisom prawa geologicznego i górniczego.

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci związanych z ruchem drogowym, lotniczym, podlegają przepisom prawa o ruchu drogowym, prawa lotniczego, o żegludze śródlądowej oraz kodeksu morskiego.

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) z późn. zm.

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek Mazurek
Marek Mazurek
3 lat temu

SEP to Stowarzyszenie Elektryków ….nie Energetyków…

Ola
Ola
3 dni temu

Dzień dobry
Termin: uprawnienia elektryczne SEP jest potoczny prawidłowa nazwa to świadectwa kwalifikacyjne E i D. SEP nie jest jedyną komisją która wydaje uprawnienia. M. in.wszyscy najwięksi operatorzy dystrybucyjni posiadają działające Państwowe Komisje Kwalifikacyjne.

Zapisz się na listę zainteresowanych kursem "Czynniki rakotwórcze i mutagenne". Nabór rusza już 4.12.2023!