Wskaźniki wypadków

with Brak komentarzy

Wskaźniki wypadków są obliczane do celów statystycznych. Pozwalają między innymi na:

 • porównywanie sytuacji wypadkowych między jednostkami, zakładami, branżami
 • pokazują najbardziej zagrożone stanowiska, branże
 • na ich podstawie można przygotować działania profilaktyczne.Wskaźniki wypadków

Wskaźnik częstości wypadków

Oblicza się go jako relację liczby wypadków do liczby osób pracujących (np. na 1000 osób). Czasami jednak ten wskaźnik oblicza się inaczej. Podaje się relację między liczbą wypadków w stosunku do liczby przepracowanych godzin. Ma to miejsce wtedy, kiedy porównuje się przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne, gdzie pracownicy pracują w różnych wymiarach godzin. Pozwala to na bardziej ujednolicone porównania.

 

Wskaźniki wypadków - wskaźnik częstości wypadków

gdzie:

 • liczba wypadków – liczba osób poszkodowanych w wypadkach
 • liczba pracujących – przeciętne zatrudnienie obliczone według zasad GUS. Tę wartość poda Ci Dział HR.

Wskaźnik możesz sobie obliczać:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie,
 • rocznie – jak tylko potrzebujesz.

Wystarczy podawać dane w odniesieniu do konkretnego przedziału czasu. To znaczy, że dla wskaźnika miesięcznego podasz liczbę wypadków w danym miesiącu i liczbę pracujących w danym miesiącu.

Dla pojedynczego zakładu można podawać wskaźnik w odniesieniu do liczby pracujących, natomiast w przypadku porównywania różnych zakładów, lepiej jest odnieść wskaźnik do liczby przepracowanych godzin.

Wskaźnik ciężkości wypadków

Wskaźnik ten pozwala poznać ciężkość wypadków. Jest to liczba dni niezdolności do pracy odniesiona do liczby wypadków przy pracy, gdzie:

 • liczba dni niezdolności do pracy spowodowana wypadkami przy pracy – liczba dni (kalendarzowych) zwolnień chorobowych pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy
 • liczba wypadków przy pracy – liczba osób poszkodowanych w wypadkach.

Tego wskaźnika nie oblicza się dla wypadków śmiertelnych.

 

Wskaźniki wypadków - wskaźnik ciężkości wypadków i wskaźnik umieralności

Dla wypadków śmiertelnych oblicza się wskaźnik umieralności. Jest to szczególny rodzaj wskaźnika ciężkości. Wyrażony jest:

 • liczbą wypadków śmiertelnych odniesioną do
 • liczby wypadków ogółem.

 

Najlepiej jest obliczać oba wskaźniki wypadków. Pokazują one informacje uzupełniające się. Dobrze jest je monitorować na wykresie. Pozwoli to obserwować tendencje i wyciągać wnioski.

Jeśli tematyka wypadków przy pracy jest dla Ciebie trudna,
zapraszam Cię do dołączenia do kursu „WPP od podszewki”.

0 0 vote
Article Rating
Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Po 10 latach pracy w służbie BHP, postanowiłam uczyć innych. Uzyskałam kwalifikacje nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Jednak ze względu na przepełnione teorią programy, nie chcę uczyć w szkołach. W 2017 roku założyłam BHP od podszewki i uczę tutaj praktycznej strony zawodu. Prosto i konkretnie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments