Moduł 6: ZUS

Czego dowiesz się w tym module 

ZUS dość często odsyła dokumentację, prosi o różne uzupełnienia. Ale czy wiesz, że nie zawsze ma ku temu podstawy? W tym module:

  • Pokażę Ci, jak prawidłowo przygotować dokumentację do wysłania do ZUSu.
  • Poznasz najczęściej popełniane błędy, przez które ZUS odsyła dokumentację i żąda poprawek.
  • Powiem Ci też które żądania są zasadne, a którymi nie musisz się przejmować(!)

Lekcje w module 6

Lekcja 1 - Świadczenia z ZUS

Czas trwania: 8:58

Lekcja 2 - Świadczenia ubezpieczeniowe nie mają terminu ważności

Czas trwania: 3:38

Lekcja 3 - Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Czas trwania: 9:06

Lekcja 4 - Decyzja ZUS

Czas trwania: 7:19

Lekcja 5 - Odwołanie od decyzji ZUS

Czas trwania: 5:46

Lekcja 6 - Najczęstsze błędy w dokumentacji składanej do ZUS

Czas trwania: 9:06

Lekcja 7 - Czy ZUS może zmienić kwalifikację wypadku

Czas trwania: 6:32

Odpowiedzi na pytania Kursantów do M6

Pytanie 1: Czym się kierować przy uznawaniu / nieuznawaniu wypadku, żeby ZUS nie przysyłał pism, w których podważa decyzje zespołu powypadkowego?

Odpowiedź: Moja rada jest jedna: przyłóż się do postępowania powypadkowego. Tylko tyle i aż tyle. Porządnie przeprowadzone postępowanie powypadkowe pozwoli Ci ustalić rzeczywisty przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny. To wszystko sprawi, że ZUS po prostu nie będzie miał co podważać.

Pytanie 2: A co w sytuacji, w której zespół uzna wypadek, a ZUS nie uzna?

Odpowiedź: ZUS nie ma kwalifikacji do uznawania lub nieuznawania wypadków. ZUS może najwyżej odmówić wypłacenia świadczeń. Pamiętaj jednak, że dobrze przeprowadzone postępowanie, w którym wykażesz spełnienie definicji wypadku będzie trudne do odrzucenia przez ZUS. Więcej na ten temat mówiłam w lekcji 7: Czy ZUS może zmienić kwalifikację wypadku.

Pytanie 3: Zdarza się, że ZUS pisze, żeby przesłać mu dodatkowe dokumenty, których nie uwzględnia postępowanie powypadkowe. Czy ma do tego prawo?

Odpowiedź: Jeżeli są to braki formalne, to tak. Jeśli innego typu prośby, to nie. Więcej na ten temat mówiłam w lekcji 6: Najczęstsze błędy w dokumentacji składanej do ZUS.

Pytanie 4: W kursie mówisz, że do ZUSu nie musimy wysyłać oryginałów, wystarczy kopię dokumentów opieczętować pieczątką "za zgodność z oryginałem". Czy musimy mieć pisemne upoważnienie do tego?

Odpowiedź: Oczywiście pracodawca musi Cię do tego upoważnić, więc konieczna jest rozmowa na ten temat. Może to być upoważnienie pisemne, ale nie musi. Ja sama nigdy nie miałam pisemnego upoważnienia (tylko ustne), a zawsze podpisywałam dokumentację za zgodność z oryginałem.

Test do modułu 6

Chcesz sprawdzić ile już umiesz? Wykonaj test!

Test możesz wypełniać wielokrotnie. Wyniki testu nigdzie się nie zapisują i widzisz je tylko Ty.

 

O jakie świadczenie może ubiegać się osoba, która uległa wypadkowi przy pracy?

Correct!
Wrong!

Po jakim czasie przedawnia się możliwość ubiegania o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy?

Correct!
Wrong!

Kim jest "płatnik składek" w terminologii ubezpieczeniowej?

Correct!
Wrong!

W której sytuacji poszkodowany nie ma prawa ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Correct!
Wrong!

Jakie warunki muszą być spełnione, aby pracownik miał prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Correct!
Wrong!

W jaki sposób ustalane są kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy za każdy % uszczerbku na zdrowiu

Correct!
Wrong!

Czy ZUS ma prawo nie uznać wypadku za wypadek przy pracy i zmienić decyzję zespołu powypadkowego?

Correct!
Wrong!

W jaki sposób można odwołać się od decyzji ZUS?

Correct!
Wrong!

Gdzie poszkodowany musi złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Correct!
Wrong!

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Correct!
Wrong!

Ile jest czasu na odwołanie się od decyzji ZUS?

Correct!
Wrong!

WPP M6

Koniecznie przerób materiał z tego modułu ponownie.
Musisz jeszcze przysiąść nad lekcjami w tym module.
Warto jeszcze raz powtórzyć materiał i uzupełnić wiedzę.
Całkiem nieźle!
Bardzo dobry wynik!
Wszystkie odpowiedzi poprawne! Gratuluję!

Share your Results: