Webinar: Bezpieczeństwo maszyn

Uwaga: Zacznij oglądać od 0:01:20

Ekspert na webinarze:

Zbigniew Zapała

Zbigniew Zapała

Certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa maszyn (TUV Nord) z ponad 15 letnim stażem zawodowym. Specjalizuje się w dziedzinie technicznego bezpieczeństwa maszyn, systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, analizą i oceną ryzyka technicznego oraz szkoleniami związnymi z bezpieczeństwem maszyn.

Kontakt:

kontakt@bezpieczenstwomaszyn.pl

bezpieczenstwomaszyn.pl

Pytania, na które odpowiedział Ekspert:

 1. Patrycja pyta jaka firma. – moment filmu: 5:17
 2. Nowa maszyna z wystawionym przez producenta certyfikatem zgodności, wyposażona jest w wyłączniki bezpieczeństwa osłonięte kołnierzem. Zgodnie z polskimi przepisami dostęp do awaryjnego zatrzymania maszyny nie powinien być w żaden sposób utrudniony. Pytanie brzmi jak wobec tego podejść do kwestii tych kołnierzy. Czy ich montaż jest dopuszczalny czy jednak nie? – moment filmu: 6:00
 3. Czy jest opcja na nowe pytania? – moment filmu: 9:36
 4. Czy zatrudniając pracowników z Ukrainy trzeba wszystkie piktogramy, instrukcje, elementy sterownicze tłumaczyć na język ukraiński? – moment filmu: 10:12
 5. Maszyny produkowane od którego roku muszę spełniać wymagania minimalne a od którego wymagania zasadnicze. – moment filmu: 11:37
 6. Co będzie w razie wypadku? Na przykład obywatel Ukrainy powie, że nie rozumiał. – moment filmu: 15:29
 7. Jeśli kupimy maszynę wyprodukowaną przed 2004 rokiem w bieżącym roku od innego użytkownika to od maszyny nadal wymagamy tylko minimalnych? – moment filmu: 16:33
 8. Kto powinien wykonać te kontrole? Czy to powinien być jakiś zespół? Jak to wygląda? – moment filmu: 17:49
 9. W przypadku gdy maszyna została wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej przed 2004 r. ale kraj zagraniczny należał już wtedy do Unii, a następnie zakupiona w 2017 r. i sprowadzona do Polski - jakie wymagania powinna spełniać maszyna? – moment filmu: 20:38
 10. Każda maszyna powinna mieś jakąś naklejkę. Co powinno być na tej naklejce i co robić kiedy oryginalna się zniszczyła? PIP ostatnio pytał o każdą naklejkę na maszynie. Jeśli zniszczy się oryginalna to co robimy? – moment filmu: 21:34
 11. Co jaki okres czasu powinny być prowadzone kontrole maszyn i urządzeń? – moment filmu: 23:21
 12. Tak chodzi o tabliczki znamionowe. – moment filmu: 26:21
 13. Czy jest gdzieś określone co powinna zawierać taka kontrola wstępna? Jakie obszary należy poddać kontroli jakie zagadnienia, jakie aspekty? – moment filmu: 26:40
 14. Co z tzw. głównym wyłącznikiem prądu? Tzw. grzybek, który nagle wyłącza maszynę, jeżeli zadzieje się np. wypadek. Czy powinno to być jakoś specjalnie opisane? – moment filmu: 28:00
 15. Czy wyłącznik bezpieczeństwa maszyny może być zabudowany osłoną chroniącą przed uszkodzeniem tego wyłącznika? – moment filmu: 28:15
 16. Jak ocenić linie montażowe pod kątem wymagań maszynowych? Czy wystarczy tylko poszczególne maszyny na liniach ocenić indywidualnie czy całość linii? – moment filmu: 30:16
 17. Jakie normy pozwolą nam dobrze ocenić / zaprojektować osłony do starych maszyn aby doprowadzić je do wymagań minimalnych? – moment filmu: 31:42
 18. Chciałam się zapytać w związku z poprzednim pytaniem - czy jeżeli poszczególne maszyny mają CE i łączymy je w linię, musimy się ubiegać o certyfikację całości? Kto ją może nadać? – moment filmu: 33:59
 19. A powiedz Zbyszku Twoja firma zajmuje się czymś takim? – moment filmu: 36:47 
 20. Czy wyłącznik bezpieczeństwa nie powinien zatrzymywać maszynę a nie tylko odłączyć dopływ prądu? Często instaluje się w maszynach grzybki a maszyna nie posiada hamulca. Co wtedy zrobić? – moment filmu: 37:37 
 21. O co chodzi z obowiązkiem posiadania instrukcji stanowiskowych do każdej z maszyn w obszarze produkcyjnym w zakładzie? – moment filmu: 39:06 
 22. O czym należy pamiętać przy instalowaniu w Polsce maszyn z zagranicy? W szczególności z Chin. – moment filmu: 40:21 
 23. Blokady włącznika umożliwiające ciągłą pracę elektronarzędzia a bezpieczeństwo. Kiedy takiej blokady nie można stosować? Np. w przy tarczach większych niż 155 mm w pilarkach nie można? A jak to wygląda w przypadku innych elektronarzędzi? – moment filmu: 42:51 
 24. Czy tłumaczenie instrukcji maszyny powinno być w języku polskim? – moment filmu: 43:30 
 25. Czy przez tłumacza - tłumaczeniem poświadczonym, szyli tzw. tłumacza przysięgłego? – moment filmu: 43:51
 26. Czym się różni instrukcja stanowiskowa od instrukcji BHP? – moment filmu: 44:00
 27. Jak radzić sobie w sytuacji kiedy maszynę kupujemy z tzw. drugiej ręki i nie mamy instrukcji stanowiskowej ani obsługi? – moment filmu: 44:35 
 28. Elementy ostre i ruchome w maszynach. Jakiego typu rozwiązania należałoby stosować jeśli przy maszynie, z punktu widzenia bezpieczeństwa, powinny znajdować się osłony, jednakże kolidują one z jej obsługą. – moment filmu: 46:30 
 29. Czy jest gdzieś określone jakie schematy powinna zawierać DTR-ka? – moment filmu: 49:10
 30. Wojtek zadał pytanie o olejarkę. Czyszczenie wałów dociskowych na ruchu z kleju. Dopuszczalne? Zagrożenia zmiażdżeniem. Stara maszyna. Brak pomysłu na inny sposób zdjęcia kleju. Obecne zabezpieczenie to maksymalne rozsunięcie wałów podczas czyszczenia. Czy to zabezpieczenie wystarczające? – moment filmu: 52:11
 31. Jeśli okazuje się, że maszyna jest tak głośna, że nagle w strefie produkcji pomiary hałasu wykazują przekroczenia czy można stosować sposoby wyciszające? Jeśli tak, to jakie? – moment filmu: 53:58
 32. Co najczęściej sprawdza PIP w związku z kontrolą maszyn? – moment filmu: 54:13
 33. Czy przy pracy na tokarkach do drewna, szlifierkach, frezarkach pracownik nie może stosować rękawic ochronnych? – moment filmu: 57:24
 34. Instrukcja obsługi a instrukcja eksploatacji. Czyli określona w rozporządzeniu odnośnie BHP przy urządzeniach energetycznych. Czy to jest to samo? I dodatkowa kwestia w rozporządzeniu dotyczy BHP przy urządzeniach energetycznych - jest dokładnie określone co powinna zawierać instrukcja? – moment filmu: 58:37
 35. Jeśli maszyny nie da się schować w komorze bo to np. kartoniarka – ogromne urządzenie? Chodzi o ten hałas. – moment filmu: 59:29
 36. Czy jak zamontujemy osłonę na nowej maszynie to czy już jesteśmy jej producentem? – moment filmu: 1:00:37
 37. Propozycje działań w momencie gdy na hali jest wybijarka form żeliwnych i powoduje duże drgania w szerokim polu na hali. – moment filmu: 1:02:35
 38. Jest możliwość skonstruowania maszyny dla swojego zakładu pod warunkiem, że dopilnujemy spełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych? – moment filmu: 1:03:25
 39. Czy możemy sami zmieniać czasookresy przeglądów maszyn? Np. producent zaleca co pół roku a my wykonujemy co rok. – moment filmu: 1:04:47
 40. Czy jeśli mamy maszynę z CE, to możemy sami, na własną rękę wbudować osłonę? Bo jest przekroczony poziom hałasu. – moment filmu: 1:05:23
 41. Jak zabezpieczyć maszyny i inne urządzenia techniczne aby zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy? Kto w zakładzie może przeprowadzić proces dostosowania maszyny do wymagań minimalnych? – moment filmu: 1:06:24
 42. W jakim stopniu można wprowadzić zmiany w urządzeniu aby deklaracja zgodności nadal pozostawała w mocy? Czy pracodawca może wprowadzić na stanowisko pracy urządzenie samodzielnie zbudowane bez deklaracji zgodności ale bezpieczne? – moment filmu: 1:08:05
 43. Gdzie jest granica pomiędzy remontemmodernizacją maszyny i na kim spoczywa obowiązek przygotowania deklaracji zgodności CE? Na firmie przeprowadzającej remont czy na właścicielu maszyny? Kto podejmuje decyzję o tym czy przeprowadzane działanie to był remont czy modernizacja? – moment filmu: 1:11:23
 44. Jakie błędy formalne w dokumentacji są najczęściej popełniane przez producentów maszyn, co może skutkować tym, że maszyna jest niezgodna? – moment filmu: 1:13:00
 45. Jaka dokumentacja nowej maszyny powinna zostać dostarczona przez producenta / dostawcę maszyny wraz z pojawieniem się maszyny w zakładzie oraz jaka dokumentacja ewentualnie powinna powstać w zakładzie pracy przed dopuszczeniem jej do użytkowania. – moment filmu: 1:14:42
 46. Jeśli zdecydowaliśmy, że maszyna jest zmodernizowana, to kto sporządza deklarację zgodności? Właściciel firmy czy firma przeprowadzająca modernizację czyli wykonawca? – moment filmu: 1:16:01
 47. A co z oceną ryzyka? Czy producent ma obowiązek ją dostarczyć razem z dokumentacją czy wystarczy informacja o ryzyku resztkowym? – moment filmu: 1:19:09
 48. Wracając do optymalizacji maszyny, spotkałam się z tym, że dział Utrzymania Ruchu chciał opinii BHP w obszarze wprowadzanej zmiany. Miałam wrażenie, że taka opinia miałaby być dla nich „dupochronem” w razie jakby doszło do wypadku. Co o tym sądzicie? Kto powinien opiniować takie zmiany? Może firmy zewnętrzne? – moment filmu: 1:19:42
 49. Ewelina też to potwierdza, że często chcą takich „dupochronów” – moment filmu: 1:22:07
 50. Zabezpieczenie dostępu do strefy niebezpiecznej maszyny przed osobami nieupoważnianymi. Wymagania a rzeczywistość. Czy informacja „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” może być wystarczająca? – moment filmu: 1:22:40
 51. Czy są szkolenia z norm maszynowych? – moment filmu: 1:24:13
 52. Czy do każdej maszyny musimy stworzyć ocenę ryzyka? – moment filmu: 1:24:47
 53. Czy gdyby doszło do wypadku z winy Utrzymania Ruchu (modyfikacje w maszynie) czy pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu karnego? – moment filmu: 1:25:17
 54. Jeżeli brak w dokumentacji informacji jak coś należy zrobić a trzeba zrobić i dojdzie do wypadku - co wtedy? – moment filmu: 1:27:10 
 55. Chciałabym zapytać o maszyny drukarskie. Jakim podlegają przeglądom w zakładzie? – moment filmu: 1:32:02 
 56. Czy stosowanie zamiennych części przez dział Utrzymania Ruchu w maszynach wpływa na wydane przez producenta CE? – moment filmu: 1:32:57 
 57. Pytanie dotyczy jednej maszyny przy której znajdują się dwa stanowiska pracy. Czy wyłącznik bezpieczeństwa powinien znajdować się przy każdym ze stanowisk czy wystarczy jeden przy jednym ze stanowisk? Zaznaczam, że między jednym a drugim nie ma miejsca na umieszczenie wyłącznika. Stanowiska są oddalone od siebie o ok. 3 m. – moment filmu: 1:34:32 
 58. Jak w praktyce powinno wyglądać dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań? Krok po kroku co i jak należy przerobić? Jakie oznaczenia dodać obowiązkowo? – moment filmu: 1:36:22 
 59. Odpowiedzialność właściciela maszyny za bezpieczeństwo w zakładzie klienta. Precyzując - czy jako dostawca maszyn do klienta, który prowadzi szkolenia i oferuje audyt bezpiecznego użytkowania maszyny mamy jakieś szczególne i dodatkowe obowiązki? Jako behapowiec przeprowadziłem audyt, przeprowadziłem szkolenie dla operatorów w cenie. Oczywiście wszelakie instrukcje itd. zostały przekazane. – moment filmu: 1:38:47 
 60. Co dokładnie musi sprawdzić behapowiec gdy do zakładu zostanie sprowadzona nowa maszyna? – moment filmu: 1:41:04 
 61. Co zrobić w sytuacji kiedy firma produkcyjna, zagraniczna sprowadziła maszyny bez znaku CE? Jakie są tego konsekwencje? Co się z tym wiąże oraz jak to naprawić? – moment filmu: 1:42:11 
 62. Lock-out tag-out - na czym polega i jak wdrożyć w firmie? – moment filmu: 1:44:33 
 63. Czy lock-out tag-out jest wymagane jakimś przepisem? – moment filmu: 1:48:59 
 64. Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań. Skąd wiadomo, że maszyna nie jest dostosowana nie mając przy sobie odpowiedniej dokumentacji? W jaki sposób ją dostosować? Jakie parametry powinna spełniać maszyna? – moment filmu: 1:50:06
 65. Czy osłoną na mieszadło, gdy nie pracuje w disolwerach, może być beczka podpisana jako osłona mieszadła? Tak jest w moim zakładzie. Czy jest jakaś inna alternatywa? Zakład zajmuje się produkcją farb. – moment filmu: 1:51:00 
 66. Okresy ważności eksploatacji różnych urządzeń i maszyn ( zawiesia do suwnicy, pasy zabezpieczające). – moment filmu: 1:52:42 
 67. Pytania o maszyny podlegające pod UDT. – moment filmu: 01:53:19 
 68. Kiedy nie umieszcza się znaku CE? – moment filmu: 1:54:25
 69. Czy zespół przeprowadzający kontrolę wstępną może powstrzymać procedurę zakupu maszyny? Producent tłumaczy się, że taka maszyna w tym stanie była bez problemu zakupowana u innych klientów. – moment filmu: 1:54:54 
 70. Jak definiować maszynę? – moment filmu: 1:56:42 
 71. Czy jest definicja maszyny w ruchu? – moment filmu: 1:57:28
 72. Na jakim obszarze Pan przede wszystkim działa? Chodzi mi o rejony w Polsce. – moment filmu: 1:57:42
 73. Basiu koniecznie powtórka, mega fajnie, że mogę mieć dostęp do takiej wiedzy. – moment filmu: 1:58:44 
 74. Temat bezpośrednio mnie nie dotyczył ale wiedza przekazana na tym poziomie zawsze się przyda. Interesujące szkolenie, super kompetentni prowadzący. – moment filmu: 1:58:55