Na jakiej podstawie nabywa się staż pracy w Służbie BHP

with Brak komentarzy

W tym wpisie chcę zwrócić Twoją uwagę na podstawę nabywania stażu pracy w Służbie BHP. Jak się okazuje, ten temat wcale nie jest taki oczywisty.

rok stażu pracy w służbie BHP - kciuk w górę

 

Podstawy, które pozwalają nabywać staż pracy w Służbie BHP

Przede wszystkim musisz mieć kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, czyli uzyskać konkretne wykształcenie w zakresie BHP, to znaczy:

  • zawód technika BHP albo
  • wyższe wykształcenie o kierunku BHP albo
  • wyższe wykształcenie o specjalności BHP albo
  • studia podyplomowe w zakresie BHP. [1]

Ważna uwaga: Szkoły musisz mieć ukończone. To znaczy, że nie nabywasz stażu pracy w Służbie BHP jeśli pracujesz będąc jeszcze w trakcie nauki.

Druga spawa, to musisz wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Najpowszechniejszą formą jest oczywiście umowa o pracę. Nie ma tu znaczenia czy na cały etat na część etatu.

Trzecia rzecz, musisz pracować w Służbie BHP. Pracodawca ma obowiązek powołania Służby BHP w momencie, kiedy zatrudnia ponad 100 pracowników [2]. Jeśli pracodawca uzna, że potrzebuje służby BHP kiedy zatrudnia mniej niż 100 pracowników, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją powołał. W tej sytuacji jest to jednak jego prawo, a nie obowiązek.

 

 

Kiedy nie nabywasz stażu pracy w Służbie BHP

 

Osoby zatrudnione przy innej pracy

Pracodawca, który nie ma obowiązku powołania Służby BHP, czyli zatrudniający poniżej 100 pracowników, ma prawo powierzyć zadania służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy [2]. Warunkiem jest, żeby ta osoba posiadała kwalifikacje wymagane do pracy w Służbie BHP, to znaczy: wykształcenie i ukończone szkolenie okresowe dla Służby BHP.

Kodeks pracy wyraźnie rozgranicza „pracowników Służby BHP” i „pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym powierzono wykonywanie zadań tej służby”. Między tymi formami wykonywania obowiązków w zakresie BHP nie ma znaku równości. Są to dwie odrębne formy pracy. Pierwsza to praca w Służbie BHP, a co za tym idzie, wykonywanie tego zawodu. Druga forma to jedynie wsparcie pracodawcy z zakresie BHP w sytuacji, w której nie ma on prawnego obowiązków tworzenia Służby BHP.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego I OSK 263/06 z dnia 13.10.2006 r. , który uzasadnia, że gdyby te obie formy były tożsame, zbędna byłaby regulacja zawarta w art. 23711 § 1 K.p. i można byłoby posługiwać się wyłącznie pojęciem „służba bhp” [2].

To samo stanowisko prezentuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku III SA/Gd 8/12 z dnia 22.03.2012 r. Zgodnie z jego sentencją, Kodeks pracy jednoznacznie odróżnia dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza realizowana jest w formie służby BHP, a druga – poprzez powierzenie wykonywania zadań służby BHP. Są to więc dwie odrębne formy.

 

Inna forma zatrudnienia

Wykonywanie zadań służby BHP na podstawie innej formy zatrudnienia, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie wliczają się do stażu pracy w Służbie BHP. De facto, taka forma wykonywania zadań Służby BHP jest dopuszczalna dla osób, które mają kwalifikacje specjalisty ds. BHP, a więc wykształcenie wyższe lub podyplomowe i rok stażu pracy w Służbie BHP.

 

Podstawa prawna:

[1] § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami:

[2] Art. 23711 § 1 i  § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108) 

 

Follow Barbara Swoboda-Rozmus:

10 lat pracowałam w służbie BHP. Mam uprawnienia nauczyciela zawodu. Ale nie chcę uczyć w szkole według schematów. Chcę dzielić się z Wami moją wiedzą, po prostu, jak koleżanka po fachu.