Kurs, z którego dowiesz się, jak poprawnie realizować obowiązki związane ze stosowaniem w zakładzie czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Dlaczego, jeśli pracujesz w służbie BHP, warto zainteresować się tym kursem?

Liczba rzeczy, jakie mogą pójść nie tak podczas wdrażania w zakładzie wymagań dotyczących czynników rakotwórczych i mutagennych, jest przytłaczająca.

Począwszy od stosowania czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym bez wdrożenia wymagań prawnych, poprzez błędy w odczytach kart charakterystyki, niezlecanie lub zlecanie pomiarów nieodpowiednich czynników, aż po niepoprawne sporządzanie sprawozdania.

Większość behapowców uczy się tego zagadnienia na zasadzie powielania tematu po poprzedniku. Ale czy masz tę pewność, że poprzednik realizował temat poprawnie? A może też tylko przepisywał to co jego poprzednik..?

 

Idąc taką ścieżką może okazać się, że:

  • zakład od lat raportuje stosowanie substancji lub mieszaniny rakotwórczej lub mutagennej, choć ona wcale nie powinna być tak klasyfikowana

  • zakład nie raportuje stosowania jakiegoś czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, po czym okazuje się, że ma kilkuletnie zaległości w tym zakresie

  • zakład nie raportuje stosowania jakiegoś czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, aż tu nagle zostaje stwierdzona u pracownika choroba nowotworowa

 

Koszt działania po omacku jest bardzo wysoki…

Wyobraź sobie, że ominiesz metodę prób i błędów i...

🔥 Zyskujesz wizerunek prawdziwego specjalisty i budujesz swój autorytet. Jesteś w stanie dać pracodawcy konkretne informacje, bez nieścisłości, niedomówień i błędów wynikających z wyrywkowej wiedzy zdobytej z przypadkowych źródeł.

 

🔥 Twoja wiedza pozwala Ci samodzielnie określać, które czynniki mają działanie rakotwórcze i mutagenne, a które nie. Bez ciągłego przeszukiwania “internetów” czy proszenia się o odpowiedź na forach.

 

🔥 Czujesz spokój, ponieważ dysponujesz rzetelną wiedzą, która jest całym warsztatem pracy behapowca. Wiedza o czynnikach rakotwórczych i mutagennych to jego bardzo wartościowy element.

 

🔥 Możesz śmielej starać się o inną (lub pierwszą) pracę w służbie BHP. Każde podniesienie kompetencji zawodowych podwyższa Twoją wartość na rynku pracy. Uczestnicząc w kursie otrzymasz certyfikat, dzięki któremu udokumentujesz swoje kompetencje.

 

🔥 Jeśli prowadzisz firmę z usługami BHP, będziesz mogła lub mógł zaoferować klientom zaopiekowanie się tym zagadnieniem. Z uwagi na to, że temat jest bardzo specjalistyczny i nie każdy behapowiec potrafi go poprawnie realizować, możesz całkiem nieźle wycenić tę usługę.

Pomoże Ci w tym kurs "Czynniki rakotwórcze i mutagenne"