Kurs, z którego dowiesz się, jak poprawnie realizować obowiązki związane ze stosowaniem w zakładzie czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Kurs "Czynniki rakotwórcze i mutagenne" - ekran z okładką kursu

Dlaczego, jeśli pracujesz w służbie BHP, warto zainteresować się tym kursem?

Liczba rzeczy, jakie mogą pójść nie tak podczas wdrażania w zakładzie wymagań dotyczących czynników rakotwórczych i mutagennych, jest przytłaczająca.

Począwszy od stosowania czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym bez wdrożenia wymagań prawnych, poprzez błędy w odczytach kart charakterystyki, niezlecanie lub zlecanie pomiarów nieodpowiednich czynników, aż po niepoprawne sporządzanie sprawozdania.

Większość behapowców uczy się tego zagadnienia na zasadzie powielania tematu po poprzedniku. Ale czy masz tę pewność, że poprzednik realizował temat poprawnie? A może też tylko przepisywał to co jego poprzednik..?

 

Idąc taką ścieżką może okazać się, że:

 • zakład od lat raportuje stosowanie substancji lub mieszaniny rakotwórczej lub mutagennej, choć ona wcale nie powinna być tak klasyfikowana

 • zakład nie raportuje stosowania jakiegoś czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, po czym okazuje się, że ma kilkuletnie zaległości w tym zakresie

 • zakład nie raportuje stosowania jakiegoś czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, aż tu nagle zostaje stwierdzona u pracownika choroba nowotworowa

 

Koszt działania po omacku jest bardzo wysoki…

Wyobraź sobie, że ominiesz metodę prób i błędów i...

🔥 Zyskujesz wizerunek prawdziwego specjalisty i budujesz swój autorytet. Jesteś w stanie dać pracodawcy konkretne informacje, bez nieścisłości, niedomówień i błędów wynikających z wyrywkowej wiedzy zdobytej z przypadkowych źródeł.

 

🔥 Twoja wiedza pozwala Ci samodzielnie określać, które czynniki mają działanie rakotwórcze i mutagenne, a które nie. Bez ciągłego przeszukiwania “internetów” czy proszenia się o odpowiedź na forach.

 

🔥 Czujesz spokój, ponieważ dysponujesz rzetelną wiedzą, która jest całym warsztatem pracy behapowca. Wiedza o czynnikach rakotwórczych i mutagennych to jego bardzo wartościowy element.

 

🔥 Możesz śmielej starać się o inną (lub pierwszą) pracę w służbie BHP. Każde podniesienie kompetencji zawodowych podwyższa Twoją wartość na rynku pracy. Uczestnicząc w kursie otrzymasz certyfikat, dzięki któremu udokumentujesz swoje kompetencje.

 

🔥 Jeśli prowadzisz firmę z usługami BHP, będziesz mogła lub mógł zaoferować klientom zaopiekowanie się tym zagadnieniem. Z uwagi na to, że temat jest bardzo specjalistyczny i nie każdy behapowiec potrafi go poprawnie realizować, możesz całkiem nieźle wycenić tę usługę.

Poznaj kurs "Czynniki rakotwórcze i mutagenne"

Kurs “Czynniki rakotwórcze i mutagenne”

Jak to wygląda?

Korzystanie z kursu jest dziecinnie proste!

 • KROK 1: Wykupujesz dostęp do platformy z materiałami.

 • KROK 2: Logujesz się na platformę i korzystasz, kiedy tylko chcesz i ile razy potrzebujesz:

 

⏳ 24 godziny na dobę ⏳ 7 dni w tygodniu ⏳ 365 dni w roku ⏳

 

W kursie znajdziesz instruktażowe filmy video, w których wyjaśniam temat czynników rakotwórczych i mutagennych od totalnych podstaw, aż po bardziej zaawansowane treści!

Pokazuję na ekranie między innymi:

 • jak czytać tabelę z wykazem substancji chemicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym

 • jak czytać karty charakterystyki i znajdujące się w nich informacje i oznaczenia

 • jak prowadzić wymaganą dokumentację + szablony do pobrania

 • jak wypełnić sprawozdanie do inspektora sanitarnego i inspektora pracy (konkretne przykłady!)

 • i wiele innych!

 

W kursie więc zobaczysz wszystko na ekranie. W dowolnej chwili. Każdy firm możesz obejrzeć tyle razy, ile potrzebujesz. Dodatkowo, otrzymasz ode mnie pakiet gotowych szablonów i narzędzi, które ułatwią Ci życie.

 

Koniec z niepewnością i działaniem na oślep!

Wiedza, którą uzyskasz w kursie, nie jest doraźna. Podniesiesz swoje kompetencje i będziesz korzystać z tej wiedzy przez całe swoje zawodowe życie (a przed Tobą przecież jeszcze wieeeeele lat pracy). Nie trać czasu na metodę prób i błędów. W BHP ta metoda może okazać się bardzo kosztowna i to nie tylko w sensie finansowych kar. Pomyśl o swojej pozycji specjalisty z prawdziwego zdarzenia, którym z pewnością chcesz być.

 

Kurs "Czynniki rakotwórcze i mutagenne"

Twoja podręczna ściąga w pracy!

Kurs składa się z 34 lekcji podzielonych na 3 moduły tematyczne:

Moduł 1: "Fundament" zawiera następujące lekcje:

 • Lekcja 1: Podstawy prawne
 • Lekcja 2: Praca w narażeniu i praca w kontakcie
 • Lekcja 3: Substancje o działaniu rakotwórczym i mutagennym
 • Lekcja 4: Substancje o działaniu rakotwórczym i mutagennym cz. 2
 • Lekcja 5: Mieszaniny o działaniu rakotwórczym i mutagennym
 • Lekcja 6: Mieszaniny o działaniu rakotwórczym i mutagennym cz. 2
 • Lekcja 7: Czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym
 • Lekcja 8: Procesy o działaniu rakotwórczym i mutagennym
 • Lekcja 9: Prace związane z narażeniem na FRKK powstającą w trakcie pracy cz. 1
 • Lekcja 10: Prace związane z narażeniem na FRKK powstającą w trakcie pracy cz. 2
 • Lekcja 11: Prace związane z narażeniem na FRKK powstającą w trakcie pracy cz. 3
 • Lekcja 12: Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika
 • Lekcja 13: Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla

Moduł 2: "Obowiązki pracodawcy" zawiera następujące lekcje:

 • Lekcja 1: Pomiary środowiska pracy
 • Lekcja 2: Badania profilaktyczne
 • Lekcja 3: Szkolenia
 • Lekcja 4: Ochrona pracy 
 • Lekcja 5: Działania profilaktyczne
 • Lekcja 6: Rejestry - informacje ogólne
 • Lekcja 7: Rejestr prac prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - substancje
 • Lekcja 8: Rejestr prac prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - mieszaniny
 • Lekcja 9: Rejestr prac prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - czynniki
 • Lekcja 10: Rejestr prac prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - procesy
 • Lekcja 11: Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Moduł 3: "Sprawozdanie" zawiera następujące lekcje:

 • Lekcja 1: Sprawozdanie: informacje ogólne
 • Lekcja 2: Sprawozdanie: pismo przewodnie
 • Lekcja 3: Sprawozdanie z lotu ptaka
 • Lekcja 4: Wypełniamy sprawozdanie cz. I sekcja A
 • Lekcja 5: Wypełniamy sprawozdanie cz. I sekcja B
 • Lekcja 6: Wypełniamy sprawozdanie cz. I sekcja C i D
 • Lekcja 7: Wypełniamy sprawozdanie cz. II: substancje
 • Lekcja 8: Wypełniamy sprawozdanie cz. II: mieszaniny
 • Lekcja 9: Wypełniamy sprawozdanie cz. II: czynniki
 • Lekcja 10: Wypełniamy sprawozdanie cz. II: procesy

 

Zastanawiasz się, które substancje są rakotwórcze?

 • Czy istnieje wykaz substancji rakotwórczych i mutagennych?

 • Gdzie się znajduje i jak z niego korzystać?

 • Co oznaczają poszczególne skróty?

Kurs "Czynniki rakotwórcze lub mutagenne" - rozporządzenie CLP

Nie wiesz, które zapisy w kartach charakterystyki są wiążące i dlaczego?

 • Jakie oznaczenia musi mieć substancja lub mieszanina o działaniu rakotwórczym lub mutagennym?

 • Które zwroty H kwalifikują substancję lub mieszaninę jako rakotwórczą lub mutagenną?

 • Który piktogram symbolizuje substancję lub mieszaninę rakotwórczą lub mutagenną?

Kurs "Czynniki rakotwórcze lub mutagenne" - jak czytać zapisy kart charakterystyki

Teoria niby jasna, ale kiedy przychodzi do praktyki...

 • Kiedy kwalifikować pracowników jako narażonych, a kiedy pracujących w kontakcie?

 • Na jakiej podstawie kwalifikować proces jako rakotwórczy lub mutagenny w zakładzie?

 • Co robić, kiedy wyniki pomiarów czynnika rakotwórczego są na poziomie poniżej oznaczalności?

Kurs "Czynniki rakotwórcze lub mutagenne" - konkretne porady

A co z dokumentacją?

 • Jakie konkretnie dokumenty należy prowadzić w związku ze stosowaniem w zakładzie czynników rakotwórczych lub mutagennych?

 • Od czego zacząć, jeśli dotychczas zakład nie prowadził żadnych dokumentów?

 • Czy zawsze trzeba prowadzić pełną dokumentację?

 

Kurs "Czynniki rakotwórcze lub mutagenne" - szablony dokumentów

A co jeśli pojawi się problem?

 • Co robić, jeśli producent mieszaniny kwalifikuje ją inaczej niż wskazywałyby na to przepisy?

 • Co w sytuacji, kiedy dotychczas zakład wysyłał sprawozdanie tylko do inspektora sanitarnego z pominięciem inspektora pracy?

 • Jak się zachować w przypadku spóźnienia ze złożeniem sprawozdania?

 

Kurs "Czynniki rakotwórcze lub mutagenne" - odpowiedzi na częste problemy

Kurs "Czynniki o działaniu rakotwórcze lub mutagenne" - certyfikat

Każdy Kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Dzięki temu możesz udokumentować swoje kompetencje zawodowe.

To z kolei pomoże Ci znaleźć lub zmienić pracę, bądź ubiegać się o podwyżkę albo awans!

Poznaj opinie Uczestników webinaru na temat czynników rakotwórczych i mutagennych, który kiedyś przeprowadziłam:

Webinar czynniki rakotwócze i mutagenne opinie 1 Webinar czynniki rakotwócze i mutagenne opinie 2

W kursie omawiam temat czynników rakotwórczych i mutagennych o wiele szerzej niż na webinarze!

3

MODUŁY

34

LEKCJE

365

DNI DOSTĘPU

Jaka jest cena kursu?

Podsumowując, w kursie znajdziesz:

 • 34 lekcje video, w których wszystko precyzyjnie tłumaczę

 • szablony niezbędnych dokumentów + wskazówki, jak je wypełniać

 • szczegółową instrukcję, jak sporządzić sprawozdanie do inspektora sanitarnego i inspektora pracy

 • praktyczne porady wynikające z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy w służbie BHP

 • roczny dostęp do materiałów w dowolnym momencie: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 • dostęp do aktualizacji i nowych filmów (które z pewnością się pojawią!)

 • najnowsze wymagania prawne i wytyczne, które na bieżąco monitoruję

 • powiadomienia mailowe o zmianach w przepisach, nowych wytycznych, aktualizacjach w kursie

 • dostęp do nagrania webinaru, na którym odpowiedziałam na mnóstwo pytań Uczestników kursu

 • certyfikat potwierdzający Twój udział w kursie

to wszystko w cenie:

349 zł

zdjęcie Barbara Swoboda-Rozmus

Autorka kursu

Nazywam się Basia Swoboda-Rozmus. Jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu i założycielką "BHP od podszewki".

Stworzyłam kurs "Czynniki rakotwórcze i mutagenne" na bazie swojego blisko dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego. Znam wymagania prawne oraz wytyczne pozalegislacyjne na temat czynników rakotwórczych i mutagennych.

Wiem, jak prowadzić niezbędną dokumentację oraz wypełniać obowiązkowe sprawozdanie. I co więcej - umiem to wszystko prosto wytłumaczyć. Właśnie to otrzymasz w kursie - konkret i praktykę. Bez zbędnego teoretyzowania. 🙂

Zapraszam!

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o kurs "Czynniki rakotwórcze i mutagenne"