Co to jest komisja BHP i jakie ma zadania

with 12 komentarzy

Kiedy należy powołać komisję BHP? Kto wchodzi w jej skład? Jakie ma zadania?Komisja BHP

Powołanie komisji BHP

Komisja BHP jest organem doradczymopiniodawczym pracodawcy. Komisja powinna wspierać pracodawcę w jego działaniach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. Jest to też doskonała okazja do wysłuchania opinii pracowników w zakresie BHP.

Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązkowo należy ją powołać w sytuacji, kiedy liczba pracowników w zakładzie przekroczy 250 osób. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać komisję BHP również przy mniejszej liczbie pracowników.

Komisję warto jest powołać formalnie, np. w formie zarządzenia. W dokumencie tym można również uporządkować inne ważne aspekty dotyczące komisji, np.:

 • częstotliwość posiedzeń komisji,
 • zadania komisji,
 • sposób dokumentowania i wdrażania ustaleń komisji itp.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, posiedzenia komisji BHP powinny odbywać się przynajmniej raz na kwartał (i zawsze w godzinach pracy). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbywały się częściej, jeżeli tylko będzie to zasadne ze względu na potrzeby zakładu.

Skład komisji BHP

W skład komisji BHP wchodzi różna liczba osób, ale zawsze według zasady, żeby było po równo członków ze strony pracodawcy i strony społecznej.

Ze strony pracodawcy powinni to być:

 • pracodawca
 • pracownik służby BHP
 • lekarz medycyny pracy

Ze strony społecznej powinni to być:

 • społeczny inspektor pracy (lub inspektorzy)
 • przedstawiciele związków zawodowych
 • przedstawiciele pracowników wybrani przez pracowników – w sytuacji kiedy w zakładzie nie funkcjonują związki zawodowe.

Oczywiście jest to minimalna liczba członków komisji. Może ich być więcej, ale zawsze po równo z obu stron. Liczbę członków komisji należy ustalać indywidualnie w każdym zakładzie. Najlepiej jest kierować się przy tym: zagrożeniami, stopniem złożoności organizacji, różnorodnością problemów wewnątrzzakładowych.

Przewodniczącym komisji BHP powinien być pracodawca. Może on jednak upoważnić do tego inną osobę. Wiceprzewodniczącym komisji jest społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

Zadania komisji BHP

Kodeks pracy nałożył na komisję BHP następujące obowiązki:

 • dokonywanie przeglądu warunków pracy,
 • okresowa ocena stanu BHP
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz
 • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.

Komisja BHP może uzgodnić z pracodawcą konieczność skorzystania z opinii lub ekspertyz specjalistów z zewnątrz, np. ekspertyzy dotyczącej maszyny, procesu, porady prawnej. Koszty ponosi pracodawca.

Rozwiń jedną z najważniejszych umiejętności zawodowych!
Naucz się przeprowadzać postępowanie powypadkowe od A do Z!

Dokumentacja z prac komisji

Posiedzenia komisji BHP powinny być dokumentowane. Najlepiej jest robić to w postaci protokołu lub sprawozdania. Wystarczy w punktach opisać ustalenia komisji, nie trzeba tworzyć wielostronnicowych raportów. W praktyce najczęściej to Behapowiec zajmuje się prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji komisji BHP. Podobnie jak organizacją komisji, ustaleniem terminu posiedzenia, wysłaniem informacji o zbliżającym się posiedzeniu, przygotowaniem punktów do omówienia.

Podstawa prawna:

Art. 23712 – 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Podąrzaj Barbara Swoboda-Rozmus:

Jestem w świecie BHP od 2008 roku. Najpierw blisko dekadę przepracowałam w służbach BHP. Od 2017 roku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę "BHP od podszewki". Tworzę wyjątkowe kursy ułatwiające zawodowe życie początkującym pracownikom służby BHP. W moich kursach stawiam na prosty język i praktyczne przykłady. Przeszkoliłam już ponad 3500 osób! Kliknij i sprawdź, jak mogę Ci pomóc: OFERTA KURSÓW

Subscribe
Powiadom o
guest
12 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Justyna
Justyna
3 lat temu

1. Czy w myśl zapisu KP “Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona” – reprezentantem pracodawcy w komisji BHP może być pracownik służby bhp lub osoba pełniące funkcje kierownicze?
2. Czy w skład komisji wchodzą wszyscy pracownicy służby bhp?
3. Czy lekarz medycyny pracy musi być obecny na każdych posiedzeniach?
4. Czy tak powołana komisja jest prawidłowa: Przedstawiciele pracodawcy – 1 pracownik służby bhp, lekarz oraz przedstawiciele pracowników – 2 osoby?

Justyna
Justyna
3 lat temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź

Tristan
Tristan
3 lat temu

Witam, a jak są powołani w komisji osoby jakie potem na niej się nie stawiają z różnych powodów. Czy tworzy się komisję widząc tylko z tymi co będą na 100% czy tworzy z ustalonymi osobami i gdy ich nie ma to po prostu ich nie ma.

Aneta
Aneta
2 lat temu

Dzień dobry, a co w przypadku jeśli w firmie nie ma związków zawodowych. Jak wyłonić przedstawicieli pracowników aby byli ochotnikami i nie było w tym ingerencji pracodawcy?
Pozdrawiam

Aneta
Aneta
2 lat temu

Dziękuję bardzo i pozdrawiam 🙂

Tarakiewicz
Tarakiewicz
2 lat temu

Witam, czy na protokole muszą jeszcze podpisywać się wszyscy uczestnicy czy nie jest to wymagane? Mamy osobną listę obecności

Magda
Magda
1 rok temu

Dzień dobry. Komisja bhp odbywa się w godzinach pracy. Związek Zawodowy wskazuje przedstawicieli pracowników. Na kim spoczywa obowiązek oddelegowania przedstawicieli pracowników na to posiedzenie? Pracownik nie może opuścić swojego stanowiska pracy bez wyraźnego polecenia przełożonego.